Προφίλ

Το ΔΙΑΙΤΗΜΑ λειτουργεί στα πλαίσια της ενημέρωσης πάνω σε θέματα διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Δημιουργοί και υπεύθυνοι του ΔΙΑΙΤΗΜΑ είναι ο Δημήτρης Σαμανίδης και η Εύη Αλεξιάδου.

 

Το ΔΙΑΙΤΗΜΑ λειτούργησε με την επωνυμία Επιστημονικό Διαιτολογικό Κέντρο "ΔΙΑΙΤΗΜΑ" σας διαιτολογικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη, τα πρώτα χρόνια στη οδό Εγνατίας 125 και μετά στην Αριστοτέλους 12, νόμιμα, με άδεια λειτουργίας αρ. πρωτ Γ1/24/23630, από τον Οκτώβριο του 1999 έως το τέλος Απριλίου του 2011.
Λειτούργησε βάσει των
Κανόνων Δεοντολογίας Διαιτολόγων, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων.
Την βάση της εργασίας των διαιτολόγων (Πτυχιούχοι του τμήματος Διατροφής της Σ.ΤΕ.Τ-Δ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) του διαιτολογικό κέντρου, αποτελούσαν αναφορές και τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε σχέση με την παχυσαρκία και γενικότερα με ό,τι αφορά στην ισορροπημένη διατροφή, την υγεία και τον άνθρωπο.

"ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ". Στο αρχαίο αυτό ρητό περικλείεται η σπουδαιότητα της σωματικής και πνευματικής ευεξίας που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο και αποτελεί τη φιλοσοφία του ΔΙΑΙΤΗΜΑ.